Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 02.11.2005

Kehitysvammaliitto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Rekisterinpitäjä:
Kehitysvammaliitto ry

Oppimateriaalikeskus Opike
Viljatie 4 C
00700 Helsinki
p. (09) 3480 9350

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Kai Piipari
p. (09) 3480 9354
kai.piipari(a)kvl.fi

Rekisterin nimi:
Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:
Kehitysvammaliiton asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito sekä rekisteritietoihin perustuva tuotemyynti, kontaktointi ja tapahtumahallinta. Rekisteritietoja käytetään myös Kehitysvammaliiton viestintään, koulutuspalveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja myyntiin.

Rekisterin tietosisältö:
Järjestelmään rekisteröidään
- Henkilö- ja organisaatioasiakkaat
- Asiakas- ja sidosryhmäorganisaatiot
- Yhteyshenkilöt em. organisaatioissa
- Rekisterissä olevaan asiakkaaseen kohdistetut toimenpiteet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.

Rekisteriin kirjataan asiakkaan yhteystiedot sekä hänen ilmoittamansa kiinnostuksen kohteet Kehitysvammaliiton toiminnassa.
HUOM! Asiakkaan tilinumeroita tai muita maksamiseen liittyviä tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Kaikki tiedot henkilön itsensä ilmoittamia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä ulkopuolisen käyttöön, eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on kerätty Kehitysvammaliiton vanhoista rekistereistä (Excel-taulukoita ym. tietokantoja). Tietoja täydennetään ja ylläpidetään asiakaskontaktien perusteella. Rekisteriin voi myös liittyä omatoimisesti ja vapaaehtoisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

ATK:lle talletetut tiedot: rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Rekisteröityneet asiakkaat  näkevät vain henkilökohtaiset tietonsa, mikä varmistetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin tiedot sijaitsevat Kehitysvammaliiton omassa järjestelmässä ja itse ylläpitämällä palvelimella. Kehitysvammaliitto varmentaa rekisterin tietosuojan ja -turvan.

Rekisteriin pääsy ainoastaan nimetyillä henkilöillä (käyttäjätunnus+salasana) Laitteet lukitussa ja valvotussa tilassa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröityneellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kehitysvammaliitto

Oppimateriaalikeskus Opike

Viljatie 4 C

00700 Helsinki