Uutuuksia

Näytä lisää

Erilaiset eväät – kirja kehitysvammaisuudesta

Kehitysvammaisuus on moniulotteinen ilmiö. Se vaikuttaa ihmisen arkeen läpi elämän. Tyypillistä tapausta ei ole. Kuka on kehitysvammainen? Miten kehitysvammaisuus määritellään, ja miten diagoosi tehdään? Miten kehitysvamma vaikuttaa ihmisen oppimiseen, mielenterveyteen, toimintakykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin elämän eri vaiheissa? Heikki Seppälän käytännönläheisessä teoksessa teoriatieto yhdistyy arjen kokemuksiin.

Moikataan varpailla

Kuinka ohjaan liikkumisen iloon ja annan tilaa oivalluksille? Miten motivoin ja kannustan oppimaan uutta? Tämä kirja on syntynyt tarpeesta yhdistää psykomotoriikkaa ja Sherborne-liikuntaa tuoreeseen tutkimustietoon siitä, miten liikkuminen ja kehokokemukset tukevat lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista. Kirjassa käyvät vuoropuhelua tutkittu tieto, vuosien varrella kertyneet kokemukset, kohdattujen ihmisten tarinat sekä käytännön harjoitukset. Monipuolisissa käytännön esimerkeissä näkyvät erityisesti lasten ja nuorten oma oivallus, luovuuden käyttö, yhdessä tekeminen sekä itseohjautuvuus taitojen kehittymisessä.

Hepokatti

Hepokattiin on koottu 60 tuttua lastenlaulua, mukana on kuvionuotein helppoja kappaleita vasta-alkajille ja haasteellisempia jo pidemmälle edenneille. Puuhailua -osastossa on ideoita kuvionuoteilla säveltämiseen ja musiikin opiskeluun. mukana on myös värinuoteilla kirjoitettuja lauluja, joiden avulla pääsee alkuun perinteisen nuottikuvan opiskelussa.

Tulevia koulutuksia

Näytä lisää

Onko tämä opetuksen tulevaisuus? Pedagogiikkaa kaikilla mausteilla -seminaari, Vantaa

Koulutus alkaa: 16.3.2018

Tule seminaariin kuulemaan ajatuksia opetuksen tulevaisuudesta! Seminaarissa esitellään mm. robotiikkaa, 3D-tulostusta, Green Screen -tekniikkaa ja lisättyä todellisuutta. Pääset myös itse kokeilemaan niitä käytännössä ja saat esimerkkejä käytännön opetustilanteista. Luvassa paljon puhetta, hands-on tekemistä, workshoppia, maittava lounas herkkuineen ja kaikki kansainvälisessä hengessä. Seminaarin kielinä englanti ja suomi, sillä seminaari järjestetään osana Tablets in education -update your pedagogical approach -koulutusviikkoa.

Onko tämä opetuksen tulevaisuus? Pedagogiikkaa kaikilla mausteilla -seminaari, Vaasa

Koulutus alkaa: 6.4.2018

Tule seminaariin kuulemaan ajatuksia opetuksen tulevaisuudesta! Seminaarissa esitellään mm. robotiikkaa, interaktiivista taikalattiaa, Green screen -tekniikkaa ja lisättyä todellisuutta. Pääset myös itse kokeilemaan niitä käytännössä ja saat esimerkkejä käytännön opetustilanteista. Luvassa paljon puhetta, itse tekemistä ja työpajoja.

Ilmiöpedagogiikka ja digiloikka, Rovaniemi (perusopetus)

Koulutus alkaa: 25.9.2018

Koulutuskokonaisuuden päätavoitteena on kehittää opettajien pedagogista osaamista, jotta he voivat paremmin implementoida OPS’16 -tavoitteita sekä lisätä tvt:n hyödyntämistä oman opetuksen lisäksi oppilaiden oppimisprosesseissa. Koulutus toteutetaan niin, että osallistujat osallistetaan ja heidän vastuutaan omasta oppimista tuetaan uuden OPS’16 hengessä. Koulutuksessa herätellään myös havaitsemaan muutoksen ja yksilöllisyyden tärkeys, jotta mm. PISA-tutkimuksessakin esiin nousseita Suomen koululaitoksen heikkouksia voitaisiin parantaa: tyttöjen ja poikien osaamiserojen kurominen.
Oppimateriaalikeskus Opike
Viljatie 4 C
00700 Helsinki
Puhelin: 09 3480 9350
Sähköposti: tilaukset(at)kvl.fi
Opike sosiaalisessa mediassa© Opike 2018