Uutuuksia

Näytä lisää

Kuulolla

Vuorovaikutusta, kielellistä kehitystä, tunnetaitoja, kehotietoisuutta sekä ajattelun taitoja kehittävät harjoitukset innostavat mielikuvituksen käyttöön ja itseilmaisuun. Tavoitteena on luoda monikanavainen oppimistuokio, jossa kokonaisvaltainen oppiminen tapahtuu aistielämyksien, toiminnan ja keskustelemisen avulla. Kuulolla-materiaali sisältää 131 äänitehtävää ja yli 200 niihin liittyvää ääntä, viittomavideota ja kopioitavaa kuvaa. Yksittäisten ääniefektien lisäksi äänitehtävistä löytyy mm. arvoituksia, muisti- ja päättelytehtäviä sekä selkokielisiä tarinoita. Tarinoiden lukijana on Miljoonasateesta ja Herra Heinämäestä tuttu Heikki Salo.

Kenen ongelma? Haastavat tilanteet koulun arjessa

Opettajan työtä ja oppilaiden oppimista voivat haitata erilaiset konfliktit ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat. Elvén käsittelee kirjassaan sitä, miten opetushenkilöstö saattaa ajatella ja voi toimia kohdatessaan oppilaita erilaisissa haastavissa tilanteissa. Lähtökohtana on vähäeleiseen kohtaamiseen perustuva suhtautumistapa, ja toimintatavat koskevat muun muassa oppilaaseen kohdistuvien vaatimusten sopeuttamista ja konfliktien hallintaa.

Opas ilmiötyöskentelyyn erityisopetuksessa

Opas esittelee kokemukseen pohjautuvaa ilmiöpohjaisen työskentelyn menetelmää erityisopetuksessa. Ilmiöiden tutkimiseen ja omiin kiinnostuksen kohteisiin perustuva työskentely motivoi oppilasta ottamaan vastuuta sekä kehittää oppimaan oppimisen ja toiminnanohjauksen taitoja. Oppimisen ilmiöpohjaisuus tukee eheyttävänä pedagogisena lähestymistapana peruskoulun uuden opetussuunnitelman toteuttamista. Opas sisältää työskentelyprosessin esittelyn lisäksi oppilaan selkokieliset lomakkeet ilmiötuotoksen suunnittelua ja arviointia varten.

Tulevia koulutuksia

Näytä lisää

IPADIT OPETUKSESSA - PÄIVITÄ OSAAMISESI! TÄYNNÄ -> Ilmoittaudu jonoon.

Koulutus alkaa: 10.3.2017

OHJELMASSA: - What is happening in Ireland now - learning & tablets Mrs. Eileen Murphy, UrAbility - Tablettien oppimisrata - kierrä, ihmettele ja tutki erilaisia mobiiliopetussovelluksia mm. Osmo coding, Pizza & Math, Tiggly Learning Toys & i-SolarSystem (AR) - Tikas ja IncluEdu-palvelut: mitä uutta minulle? - Hyviä tablettikäytänteitä maailmalta (IncluEdu-hanke) - Erityisopetuksen mobiilisovellukset - Kuuntele ja jaa kokemuksia myös eri EU-maista olevien opettajien kanssa

Tabletit luovan ilmaisun välineenä -työpaja

Koulutus alkaa: 20.3.2017

Oman opetusmateriaalin luominen on helppoa tabletilla (iPad). Voit hyödyntää tekstin lisäksi kuvaa, piirroksia, ääntä ja videoita. Tabletin tarjoamilla luovan ilmaisun ohjelmilla myös oppilaat voivat itse luoda omaa materiaalia sekä toimia yhdessä, luokkahuoneen ulkopuolellakin. Koulutus on suunnattu kaikille tablettien hyödyntämisestä kiinnostuneille opettajille, kouluttajille, avustajille sekä ohjaajille. Tule käytännönläheiseen koulutukseen oppimaan, kuinka voit pedagogisesti hyödyntää näitä mahdollisuuksia opetuksessasi/ohjauksessasi! Koulutuksen sisältöjä: tvt-taidot, luovan ilmaisun appsit, oman oppimateriaalin tekeminen, oppilaiden motivoiminen ja opetuksen elävöittäminen.

Aktivoi, elävöitä ja osallista -työpaja

Koulutus alkaa: 31.3.2017

Kuinka aktivoida oppilaita ja saada jokaisen ääni kuuluviin? Miten osallistaa heitä pedagogisesti mielekkäällä tavalla? Entä oman opetuksen elävöittäminen? Tämä koulutus on suunnattu kaikille tablettien (iPad) hyödyntämisestä kiinnostuneille opettajille, kouluttajille, avustajille sekä ohjaajille. Osallistujia aktivoivassa työpajassa jaetaan hyviä esimerkkejä ja appseja, joilla rakennetaan pedagogisesti mielekkäitä, uudenlaisia oppimistuokioita. Tämä tukee uuden OPSin henkeä: aktiivinen oppija, oman oppimisen omistajuus ja tvt:n hyödyntäminen.
Oppimateriaalikeskus Opike
Viljatie 4 C
00700 Helsinki
Puhelin: 09 3480 9350
Sähköposti: tilaukset(at)kvl.fi
Opike sosiaalisessa mediassa© Opike 2017