tai rekisteröidy
Laajennettu haku

Uutuuksia

Suomen historia

Päivitetty ja uudistettu Pertti Rajalan selkokielinen Suomen historia kuljettaa lukijan läpi Suomen vaiheiden muinaisuudesta aina nykypäivään saakka. Kirjassa luodaan katsaus suomalaisten elinoloihin Ruotsin ja Venäjän vallan aikana sekä itsenäisessä Suomessa.

Unohtunut maa

Satu Leiskon selkokielinen nuorten fantasiakirja vie lukijan ollumien ja liekkojen arvoitukselliseen maahan. Unohtunut maa on on kertomus muutoksesta ja toivosta. Kirja on suunnattu yläkoululaisille lukijoille.

Päivänselvää - Biologia ja maantieto

Biologian luvut antavat oppilaalle tietoa ihmisen kehoon, murrosikään ja ihmisen lisääntymiseen liittyvistä asioista, meille keskeisistä elintarvikkeista sekä metsän elämästä. Maantiedossa käsitellään Eurooppa, Aasia, Afrikka ja Oseania.

Lisää uutuuksia Tutustu tuotteisiin -osiossa

Tulevia koulutuksia

Koulutus alkaa 9.10.2014
Seminaarissa avataan vaikeasti kehitysvammaisten lasten ja nuorten oppimista uuden tuoreen tutkimustiedon pohjalta. Päivän aikana tarkastellaan vaikeavammaisten oppilaiden opinpolkuja ja pohditaan lähikoulun toteutumista. Tarkastelun kohteena ovat myös oppilaiden vahvuudet ja erilaiset koulupäiväratkaisut. Vahvuuksille rakentuva opetuksen järjestäminen ja toteuttaminen asettavat haasteita oppimisympäristölle ja vuorovaikutukselle.
Koulutus alkaa 28.11.2014
Tutustut koulutuksessa selkokielen periaatteisiin ja niiden hyödyntämiseen tieto- ja viestintätekniikan opetuksessasi. Saat perustietoa selkokielen taustateoriast, kirjoittamisen periaatteista ja selkokielisestä vuorovaikutuksesa sekä tutustut selkojulkaisun ulkoasun kriteereihin Tikaksen TVT-oppimateriaalien avulla. Selkokieli TVT-opetuksessa on maksutonta OPH:n tukemaa opetushenkilöstön TVT-täydennyskoulutusta.
Koulutus alkaa 21.11.2014
Klikin on selkokielinen verkkopalvelu, jossa erillaiset oppijat voivat tehdä omia wiki-sivuja. Palvelu soveltuu kaikille, koska se on suunniteltu perus- ja ammatillisen opetuksen lisäksi myös vapaaseen sivistystyöhön. Koska Klikin-wikejä voi rakentaa tekstin sijaan myös kuvalliselle ilmaisulle, on palvelun käyttö mahdollista myös luku- ja kirjoitustaidottomien oppilaiden/opiskelijoiden kanssa. Klikin-palvelu mahdollistaa turvallisemman sosiaalisen median opetuskäytön ja antaa opettajalle uusia työkaluja mm. yksilö,- pari- ja ryhmätöihin.

Lisää koulutuksia Osallistu koulutukseen -osiossa

Lue tuoteluetteloa verkossa

Olemme Facebookissa